Bu makalemizde HTTP durum kodlarının sunucu hatalarını anlatacağız.


500: Sunucunun isteği gerçekleştiremediğini ve bir hatayla karşılaştığını belirtir.

501: Gönderilen isteğin sunucu tarafından gerçekleştirilmesi için gerekli özelliğe sahip olmadığını belirtir.

502: Sunucu, ağ geçidinden geçersiz bir yanıt aldı ve networkten kaynaklı bir problem meydana geldi.

503: Sunucunun herhangi bir nedenden dolayı kapalı olduğunu ve şu anda kullanılamadığını belirtir.

504: Sunucu, ağ geçidinden beklediği zamanda istek alamadı ve network kaynaklı bir zaman aşımı problemi meydana geldi.

505: Bu hata http protokolüyle ilgilidir. Yapılan HTTP isteğinin sunucu tarafından desteklenmediğini bildirir.