Directadmin sunucunuzda SpamAssassin kurulu değilse aşağıdaki işlemleri takip ederek kurulumu yapabilirsiniz;

1) İlk olarak sunucuda bu komutu çalıştırın;

yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker perl-Digest-SHA perl-Net-DNS perl-NetAddr-IP perl-Archive-Tar perl-IO-Zlib perl-Digest-SHA perl-Mail-SPF perl-IP-Country perl-Razor2 perl-Net-Ident perl-IO-Socket-INET6 perl-IO-Socket-SSL perl-Mail-DKIM perl-DBI perl-Encode-Detect perl-HTML-Parser perl-HTML-Tagset perl-Time-HiRes perl-libwww-perl perl-Sys-Syslog

2) Sonrasında sırayla;

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set spamassassin yes
./build spamassassin

Bu komutları uygulayınız. Sonrasında Directadmin ‘e girip SpamAssassin ayarlarını yapabilirsiniz.