VPS, VDS veya kiralık Linux sunucularınızın performansını test etmek için birtakım yazılımlar kullanabilirsiniz.


Unixbench yazılımı bu konuda bize destek sağlıyor. Unixbench yazılımını sunucunuza kurup çalıştırmak için aşağıdaki komutları sırasıyla uygulamalısınız.

Sunucunuza SSH bağlantısı sağlayın root düzeyinde. Ardından Unixbench ‘in çalışmasını sağlayan kütüphane ve dosyaları aşağıdaki komutları sırayla uygulayarak kurun.

yum install gcc gcc-c++ make libXext-devel
yum groupinstall "Development Tools"
yum install libX11-devel mesa-libGL-devel perl-Time-HiRes
wget -c http://byte-unixbench.googlecode.com/files/unixbench-5.1.3.tgz
tar xvzf unixbench-5.1.3.tgz
cd unixbench-5.1.3
make

Son olarak aşağıdaki komut ile de yazılımı çalıştırarak performans testine başlayabilirsiniz.

./Run

İşlem tamamlanmıştır.

Comments