SNMP hakkında bilgi almak için şu makalemizi inceleyebilirsiniz.


Linux CentOS işletim sisteminize SNMP kurmak için aşağıdaki kodları uygulayın. Kodları uygulamak için Putty veya benzeri bir SSH bağlantısı sağlayan program kullanabilirsiniz.

1) Aşağıdaki kodlar ile ilk olarak SNMP ‘yi sunucunuza kurun.

yum -y install net-snmp
yum -y install net-snmp-utils

2) Kurulum yapıldıktan sonra sunucunuza göre SNMP yapılandırması yapmanız gerekiyor. Aşağıdaki kodu uygulayın.

nano /etc/snmp/snmpd.conf

3) Üstteki kod ile SNMP ‘nin yapılandırma dosyası düzenlenebilir şekilde önünüzde olacak. Eğer bu dosyayı yapılandıracak kadar tecrübeniz yoksa tüm içeriği silip aşağıdaki ayarları bu dosyaya yapıştırın ve kaydedin.

##    sec.name   source      community
##    ========   ======      =========
com2sec local    localhost     public
com2sec network_1  127.0.0.1     public

##    Access.group.name  sec.model    sec.name
##    ================= =========     ========
group  MyROGroup_1    v1        local
group  MyROGroup_1    v1        network_1

##  MIB.view.name   incl/excl MIB.subtree mask
##  ==============  ========= =========== ====
view all-mibs     included  .1      80

##   MIB
##   group.name  context sec.model sec.level prefix read   write notif
##   ==========  ======= ========= ========= ====== ====   ===== =====
access MyROGroup_1 ""    v1    noauth  exact all-mibs none  none

disk /

Burada mutlaka değiştirmeniz gereken 2 nokta bulunuyor. Localhost kısmının altında bulunan 127.0.0.1 IP adresini, bu sunucuyu kim yönetecekse onun IP adresini yazın ve kaydedin.

Bu işlemlerden sonra artık SNMP ‘yi çalıştırma vakti…

*SNMP ‘yi hemen çalıştırmak için aşağıdaki kodları uygulayın.

service snmpd start

*Eğer sunucunuzu yeniden başlatacaksınız ve yeniden başlar başlamaz çalışmasını istiyorsanız aşağıdaki kodu girin.

chkconfig snmpd on