SNMP, kısaca uygulama katmanı protokolüdür. Ağ cihazlarının izlenmesini ve yönetimi sağlar. SNMP için TCP/IP protokolünün bir alt bileşeni de diyebiliriz.

SNMP 3 temel parçadan oluşur;

  • NMS: MIB ‘de bulunan verileri çekip yöneticiye grafiksel olarak gösteren bir yazılımdır. Açılımı “Network Management System” yani Türkçe olarak network yönetim sistemi de diyebiliriz.
  • Agent: Yönetilmek istenen cihazda bulunan ve aktif çalışan yazılımdır.
  • MIB: Cihazla ilgili ayrıntıları kapsayan veritabanıdır.


snmp2Bu 3 parçanın çalışma sistemini de özetleyecek olursak;

NMS kullanan yani cihazın yöneticisinin siz olduğunu farzedelim. Bir sunucunun kullanım ayrıntılarını almak isteyebilirsiniz. Bunun için sunucunuzdaki bu istediğiniz verileri sürekli güncelleyerek tutan MIB veritabanına ulaşmanız gerekir. Veritabanına ulaştıktan sonra verilerin rahat anlaşılması için bu verileri grafiksel ortama döken de bir yazılım gerekir. İşte grafiksel ortama döken bu yazılım NMS yazılımıdır. Veritabanı ise MIB ‘dir. MIB ‘den ile NMS yazılımınız arasındaki iletişimi de Agent sağlar.

SNMP ‘nin kullanım oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bu yüzden yeni versiyonları çıkmaktadır. Bu yeni versiyonlar bazen güvenlik güncelleştirmesi bazen de yöneticinin yetkisini artırmak ve kullanım kolaylığını artırmak için yapılmaktadır.

Eğer Linux CentOs sistemli sunucunuza SNMP kurmak istiyorsanız şu makalemizi inceleyin.
Eğer Windows Server 2008 sistemli sunucuza SNMP kurmak istiyorsanız şu makalemizi inceleyin.