Linux sunucu ve sistemlerde paket yönetmek oldukça önemli bir durum. Zira sunucuya bir yazılım yüklemek, silmek, güncellemek, değiştirmek istediğinizde bu paketlerle uğraşmak zorundasınız. Windows ‘da olduğu gibi bir setup.exe yok ve next next deyip geçebileceğimiz bir pencere de yok aynı şekilde.

Bu yüzden komut üzerinden yönetim Linux için önemli. Paket yönetiminde sık kullanılan komutları aşağıda listeledik.


yum install: Bu komut paket yüklemenizi sağlar.

Kullanımı: yum install PAKETADI


yum update: Paketi güncellemenizi sağlar.

Kullanımı: yum update PAKETADI


yum check-update: Güncelle olup olmadığını sorgular.

Kullanımı: yum check-update


yum remove: Paket kaldırır.

Kullanımı: yum remove PAKETADI


yum clean all: Kaldırılan paketlerin çöp dosyalarını temizler.

Kullanımı: yum clean all


yum list: Depoda bulunan paketlerin hepsini gösterir.

Kullanımı: yum list


yum list instaled: Yüklenmiş olan paketlerin hepsini gösterir.

Kullanımı: yum list instaled


yum list updates: Güncelleme yapılması gereken paketlerin hepsini gösterir.

Kullanımı: yum list updates


yum -y update: Belirttiğiniz paketi günceller fakat güncelleme ile ilgili soru sormaz, direkt günceller.

Kullanımı: yum -y update PAKETADI


yum info: Bir paketin bilgilerini gösterir.

Kullanımı: yum info PAKETADI


yum repolist all: Tüm depolar hakkındaki bilgileri gösterir.

Kullanımı: yum repolist all