Linux/CentOS işletim sistemli sunucuların ağ ayarlarının doğru yapılandırılmaları gerekmekte. Aksi takdirde sunucunuzda bulunan web site veya uygulamalarınızın stabil olarak internet ve kullanıcıyla bağlantısını sağlayamazsınız.

Linux/CentOS sunucularınızda network (ağ) yapılandırmaları metin tabanlı dosyalarda tutulmaktadır. Bu dosyalar ve dizinleri sıralayacak olursak;

/etc/sysconfig/network
/etc/sysconfig/network-scripts
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/nsswitch.conf
/etc/services

şeklinde listeleyebiliriz.


/etc/sysconfig/network Dosyası

Bu dosyada sunucunun genel ağ ayarları bulunur. Sunucunuzun ağ adı, gateway bilgisi ve ağ desteğinin olup olmadığı buradan ayarlanır.

İpucu: Bu dosyada yer alan “Networking” seçeneği “yes” olursa ağ ayarlarını yapılandırmanıza izin verilir. Aksi takdirde ayar yapamazsınız.


/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 Dosyası

Sunucuzun temel network konfigürasyon dosyası “ifcfg-eth0” dır. Bu dosya /etc/sysconfig/network-scripts/ dizini içinde yer alır.

Düzenlemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

İçerisinde bulunan ayarları kısaca tanımlayacak olursak;

Ipaddr“: Sunucunuzun IP adresidir.
Netmask“: Sunucunuzun alt ağ maskesidir.
Broadcast“: Sunucunuzun broadcast adresidir.
Device“: Bu ağ aygıtının ismidir.
Onboot“: Sistemi yeniden başlattığınızda ağın otomatik olarak aktif olup olmayacağını belirtir.


/etc/resolv.conf Dosyası

Bu dosyada sunucunuzun nameserver ayarları bulunmaktadır.


Ağ Servis ve Ayarlarını Nasıl Aktif Edebiliriz?

Sunucunuzun ağ desteğini dilediğiniz zaman açabilir, dilediğiniz zaman kapatabilir veya yeniden başlatabilirsiniz. Ayrıca durumunu sorgulayabilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki komutları uygulayabilirsiniz;

service network start => Network servisinizi başlatır.
service network stop => Network servisinizi durdurur ve haliyle SSH bağlantınız da kopar.
service network restart => Network servisinizi yeniden başlatır.
service network status => Network servisinizin durumunu gösterir.