Directadmin lisansını güncellemek için sırayla aşağıdaki komutları uygulayın.

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 111 22222
service directadmin restart

Burada “111” olan yere Client ID ve “22222” olan kısma License ID bilgilerinizi girmelisiniz. Son komut directadmini yeniden başlatır ve lisansınızın güncelleme işlemini tamamlanmış olur.