Directadmin sunucunuzdaki mail kuyruğunu temizlemek için aşağıdaki komutları SSH yöntemi ile sırayla uygulayın;

cd /var/spool
killall -9 exim
killall -9 exim
killall -9 exim
killall -9 spamd
killall -9 spamc
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim
/sbin/service exim restart